Advieswerk

Visie

  • Verandering begint in de geleefde werkelijkheid, niet in de papieren wenselijkheid;
  • De werkelijkheid is voor alle betrokkenen ongemakkelijk;
  • De leiding is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van organisatie en mensen, van bestuur tot teamleider;
  • HR begeleidt samen met de extern adviseur;
  • Het proces van organisatieontwikkeling vanuit een achterstand gaat van onbewust onbekwaam, via bewust onbekwaam naar bewust bekwaam om uit te komen bij onbewust bekwaam: dit vergt drie tot vijf jaar.

Methode

  • Het proces van organisatieontwikkeling vanuit een achterstand verloopt via een gestructureerd collectief leerproces bestaande uit 6 fasen;
  • De methode van interveniëren is samen met opdrachtgevers ontwikkeld in 150 cases

De werking van de methode is beschreven in het boek Leren interveniëren en is onderdeel van de leergang.

Rol

  • De adviseur leert leiding en staf interveniëren en neemt het niet over;
  • De adviseur werkt als bekwamere ander vanuit doorleefde praktijken en koppelt die aan veranderkundige kennis;
  • De stijl van de adviseur gaat van veeleisende hulp, via ontwikkelingsgericht naar procesgericht advieswerk: van dichtbij naar mentorschap.

De rol van de adviseur is beschreven in het boek Advieswerk in verwaarloosde organisaties en is onderdeel van de leergang.

Contractering

De contractering is op maat rekening houdend met de duur en de ernst van de verwaarlozing, de omvang van de organisatie en de schaal van interveniëren. De eerste stap is altijd gezamenlijk met de opdrachtgever maken van een werkelijkheidsanalyse en toetsen of de voorwaarden voor een succesvol traject aanwezig zijn.

Netwerken

Ik maak deel uit van het praktijknetwerk Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen waar aangrenzende veranderkundige expertise beschikbaar is en van kennisnetwerken zoals de VU Zijlstra Center, UTwente Change Management & Organisational Behavior, SIOO en AOG