Leeswijzers

Doel van de leeswijzers is om de boeken enerzijds als werkboek en anderzijds als studieboek te kunnen gebruiken. Je leest niet eerst een boek van voor naar achter en gaat dan aan de slag in een opdracht. Althans dat zal niet vaak voorkomen. Mijn ervaring is dat je tijdens het interveniëren ergens tegenaan loopt en dan behoefte hebt aan kennis om te begrijpen wat er aan de hand is en aan nieuw handelingsrepertoire wanneer je merkt dat jouw aanpak en interventies niet werken.

Verwaarloosde organisaties: introductie van een nieuw concept voor organisatieprofessionals

Dit boek is de handelseditie van mijn proefschrift ‘Interveniëren in verwaarloosde organisaties’ (2011). Het proefschrift is een interventieonderzoek dat nieuwe veranderkundige kennis opleverde. Die kennis is geformuleerd als ‘de theorie van de verwaarloosde organisatie’. Het boek gaat over de gevolgen van het langdurig ontbreken van structuur en aandacht voor het menselijk functioneren van organisaties. De gevolgen daarvan worden pas merkbaar als de organisatie niet veranderbaar blijkt: beproefde aanpakken en instrumenten blijken niet te werken.
Het boek speelt zich af in de organisatiewerkelijkheid van het Amsterdamse GVB en vijftien andere organisaties. Er wordt naar die werkelijkheid gekeken met kennis en beproefde inzichten uit de orthopedagogiek. Dit heeft geleid tot het concept van de verwaarloosde organisatie. Wat zijn de kenmerken van een verwaarloosde organisatie hoe kan een diagnose gesteld worden. Hoe ziet de veranderaanpak er dan uit.
Hoe overleeft u een verwaarloosde organisatie als directeur, manager, P&O-er of interimmanager? Wat zijn de valkuilen en tips voor de organisatieadviseur die aan het werk gaat in een verwaarloosde organisatie?

Download leeswijzer

 

Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties

Tien jaar werken met het concept van de ‘verwaarloosde organisatie’ heeft zoveel cases opgeleverd dat het doorgeven van de lessen uit de geleefde werkelijkheid een logische stap is. Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties is bedoeld als tutorial, om het zelfstandig leren interveniëren in verwaarloosde organisaties voor organisatieprofessionals mogelijk te maken.

Het bevat onder meer een methode voor organisatieontwikkeling vanuit een probleemsituatie en ontsluit relevante wetenschappelijke kennis uit de veranderkunde over de ongemakkelijke waarheid in organisaties. Over de destructieve werking van managementmodes als zelfsturende teams, over destructief leiderschap en over probleemgedrag zoals pesten. Het boek bevat een tweetal manieren om actieonderzoek te doen tijdens trajecten voor organisatieontwikkeling om systematisch te kunnen reflecteren op het interveniëren in verwaarloosde organisaties.

Download leeswijzer

 

Advieswerk in verwaarloosde organisaties

Dit boek is voor de extern en intern adviseurs die werken in verwaarloosde organisaties. In dit boek spelen de adviseurs de hoofdrol, het is vanuit hun perspectief geschreven. Het boek is voor twee typen doelgroepen: voor adviseurs die werken in verwaarloosde organisaties, maar zich dat niet bewust waren toen zij aan hun opdracht begonnen. De adviseur merkt dat zijn interventies geen of weinig effect hebben of zelfs contraproductief zijn. Dan is de verwondering: waar ben ik in terechtgekomen en wat betekent dit voor mijn opdracht. Hier is het begrijpen waar je in terechtgekomen bent het belangrijkste aangrijpingspunt.

Het is daarnaast een boek voor de ‘dokter’, de ‘therapeut’ zelf, voor de adviseur die gevraagd is om vanuit de werkelijkheid van verwaarloosd zijn aan herstel te werken. Dat vraagt om een adviesstijl die anders is. Hoe anders komt in dit boek uitvoerig aan de orde. Ik zal een typologie van adviesstijlen introduceren om de verschillen met gangbare adviesbenaderingen te duiden.

Download leeswijzer