Instrumenten

Hieronder vindt je een aantal instrumenten waar je direct mee aan het werk kunt:

De kenmerken van een verwaarloosde organisatie

Checklist kenmerken voor diagnose

In de bijgaande tabellen zijn de kenmerken van een verwaarloosde organisatie uitgewerkt. Voorbeelden van de kenmerken zijn te vinden in hoofdstuk 4 van het boek Verwaarloosde organisaties.
Achter elk kenmerk staat welk aspect van het functioneren van de organisatie wordt onderzocht en wordt onthuld.

Download tabellen

Elementen van verwaarlozing

De vraag die bij een signalering van verwaarlozing opkomt is: hoe ernstig is de verwaarlozing. Dit vraagstuk is door een masterstudent aan de VU benaderd door een onderscheid te maken in vijf elementen van verwaarlozing: strategisch, rollen en posities, operationeel, educatief en emotioneel. Indien er sprake is van één element, bijvoorbeeld emotionele verwaarlozing, dan moet de aanpak vooral daarop gericht zijn. Indien er sprake is van een achterstand op alle vijf de elementen, dan is er sprake van zware verwaarlozing en dient op alle elementen een achterstand ingelopen te worden. Dit begint echter met het aanpakken van de rollen en posities in samenhang met aandacht voor mensen en hun emoties.

In hoofdstuk 8 van Leren interveniëren vind je een beschrijving van de tabellen en voorbeelden.

Download tabel 8.1

Download tabel 8.2

Voorwaarden voor succesvol herstel

De eerste stap is een check op de aanwezigheid van de voorwaarden voor herstel. Dit doet de adviseur door een aantal gesprekken te voeren met directie en bestuur. Vaak ook met de HR-manager. Als het even kan ook met de OR. Die gesprekken hebben tot doel om duidelijk te krijgen of de eindverantwoordelijke leiding de werkelijkheid echt onder ogen wil zien en voorwaarden wil scheppen om de verwaarlozing te stoppen en te werken aan de gezondmaking.

In mijn eerste boek uit 2011 formuleerde ik een tabel met tien voorwaarden (p.205). Op basis van circa honderd cases heb ik na acht jaar de tabel voorwaarden voor herstel aangepast en aangescherpt. Dit vind je het boek 'Advieswerk in verwaarloosde organisaties' (p.122). De negen items vind je in bijgaande tabel.

Download tabel