Joost Kampen

Joost Kampen is veranderkundige en combineert praktijk en wetenschap. Hij promoveerde in 2011 bij prof. Léon de Caluwé op de theorie van de verwaarloosde organisatie. Hierin wordt kennis uit het domein van de orthopedagogiek gebruikt om ontwikkelingsproblemen in organisaties te duiden en de juiste interventies te kunnen doen. Hij bepleit een intensiever gebruik van onderzoek naar de destructieve kanten van organisatieontwikkeling, leiderschap en medewerkerschap.

Hij werkte voor verschillende adviesbureaus waaronder Bakkenist en Van de Bunt. Nu werkt hij vanuit een eigen adviespraktijk en is aangesloten bij de Ambachtsschool voor organiseren en veranderen. Hij doet interventieonderzoek en publiceert regelmatig in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften, ook internationaal, verzorgt een eigen leergang en doceert aan de Vrije Universiteit, Universiteit Twente, SIOO, Business School Nederland en AOG School of Management.